انس با قرآن
خداوند به وسیله قرآن با بندگانش سخن می‌گوید  نیاز ما به شنیدن پیام‌های الهی، به وسیله انس با قرآن محقق می‌شود تلاوت، اولین گام انس با قرآن است  اگر تلاوت روزانه داشته باشیم کم‌کم به فهم ما از قرآن کمک می‌کند   و این از اعجاز قرآن است که حتی اگر به زبان عربی مسلط […]