انس با قرآن

انس با قرآن

خداوند به وسیله قرآن با بندگانش سخن می‌گوید

 نیاز ما به شنیدن پیام‌های الهی، به وسیله انس با قرآن محقق می‌شود

تلاوت، اولین گام انس با قرآن است

 اگر تلاوت روزانه داشته باشیم کم‌کم به فهم ما از قرآن کمک می‌کند  

و این از اعجاز قرآن است که حتی اگر به زبان عربی مسلط نباشیم هم به مرور و با استمرار تلاوت آن 

به درک و فهم نسبی از مفاهیم آیات دست خواهیم یافت

و سپس متناسب با نیاز و دغدغه‌مان به سراغ ترجمه و تفسیر خواهیم رفت 

تا رزق ما از قرآن چقدر باشد  

«لا یمسه الا المطهرون»  

سوره واقعه آیه ۷۹

——————————————————–

تو گر خواهــی سخــن گوید خـدا، قــرآن بــخــوان
تــــا شـــود روح تـو با حق آشنا، قرآن بخوان
(رتــــل القــرآن تــــرتــیــلا) نــــدای رحــمـت اســت
می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان
ای بــشیــــر، یـــاد خــــدا، آرامــش دل مــی دهــــد
دردمــنــــدان را بــود قــرآن دوا، قــرآن بخوان
گفت پیغمبر كه بی دین است، هر كس بی حیاست
تــــا شـــود روح تــو پابــند حیــا، قـرآن بخوان
دامــهــا گستــرده شــیطــان، در مــسیــر عمــر تــو
تــــا كه ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان
ای كــــه روحــت سخــت پـــایــبــنــد دنــیــــا شــده
می كــند قــرآن تــو را از غم رها، قرآن بخوان
عـــتــرت احــمــــد ز قــرآنــش نــمــی گــردد جــــدا
تــــا بیــابی معنــی ایــن نكته را، قرآن بخوان
هــســت قــرآن صــامت و قــرآن نـاطق عترت است
تــــا ندانــی این دو را از هم جدا، قرآن بخوان
نــسخــه قــرآن بــه دستــــورالــعــمــل دارد نــیــــاز
تــــا كــه بشناسی طبیبت را دلا، قرآن بخوان
وادی طــور اســت ایــن قــرآن و مــیــعــاد حــضـــور
با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قـرآن بخوان
می برد خسران ز قرآن، هر كه دشمن با علی است
مــومنیینش را بــود قــرآن شفــا، قرآن بخوان
بــــا زبــــان حــال، زیــنــب گفــت بــا رأس حــسیـن
خصم خـواند خارجی ما را اخی، قــرآن بخوان
چــــون بــــود قــرآن (حســان) بــرنامــه عمــر بشــر
تــــا كــه تــــوفیق یــــابی بیــــا، قـرآن بخوان

You May Also Like

No Comments on This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *