انس با قرآن
خداوند به وسیله قرآن با بندگانش سخن می‌گوید  نیاز ما به شنیدن پیام‌های الهی، به وسیله انس با قرآن محقق می‌شود تلاوت، اولین گام انس با قرآن است  اگر تلاوت روزانه داشته باشیم کم‌کم به فهم ما از قرآن کمک می‌کند   و این از اعجاز قرآن است که حتی اگر به زبان عربی مسلط […]
درباره نوشتن
درباره نوشتن نوشتن نوعی تعامل اجتماعی بین فرد و دیگری است که در درون یک نظام اجتماعی معین انجام می شود. از اینرو نوشتن به مجموعه نظام اجتماعی که نویسنده در آن قرار دارد و متن در آن تولید و مصرف می شود بستگی دارد. برخی جوامع و نظام های اجتماعی زمینه “تولید فرهنگی” را […]